/Duurzamer leven en geld besparen met zonne-energie

Duurzamer leven en geld besparen met zonne-energie

Hier op aarde zijn we verantwoordelijk voor het behoudt van de natuur en dieren. Het milieu en klimaat staan namelijk onder spanning. In de afgelopen 150 jaar is de ontwikkeling van de hele wereld in een noodvaart gegaan, maar wel met een prijs. Door het gebruik van fossiele brandstoffen om te voorzien in de energie, is een extreem grote hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer terecht gekomen. Het resultaat is een versnelde opwarming van de aarde, wat diverse negatieve gevolgen heeft voor het leven op aarde.

Met onder meer het energieakkoord van de Europese Unie voor 2020 en het wereldwijde klimaatakkoord proberen landen deze negatieve gevolgen te remmen en op de lange termijn om te draaien. Hiervoor is het belangrijk dat we volledig overstappen naar duurzame energie: energie uit een oneindige bron (zoals de zon) die niet vervuilend is voor het milieu.

Met een collectief zonne-energieproject kan iedereen vrij eenvoudig een steentje bijdragen aan deze overgang.

Duurzame energie uit zon, wind, warmte of water
Grofweg kunnen we vier duurzame energiebronnen onderscheiden: zonlicht, wind, aardwarmte en water. Van deze vier bronnen is over het algemeen zonlicht de meest toegankelijke en efficiënte energiebron. In Nederland richt men zich met name op zonne-energie en windenergie, waarbij zonne-energie ook vrij eenvoudig door particulieren opgewekt kan worden.

Door zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen, kan er direct zonne-energie worden opgewekt. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar biedt ook een geldbesparing, omdat er geen energiebelasting betaald hoeft te worden over deze energie.

Samen zonnepanelen installeren
Het is echter niet altijd mogelijk om zelf zonnepanelen te installeren. Dit kan te maken hebben met het (ontbreken van een) dak, maar bijvoorbeeld ook door regelgeving of financiële overwegingen.

Dat wil gelukkig niet zeggen dat u dan geen bijdrage kunt leveren aan de overstap naar duurzame energie. Met collectieve zonne-energieprojecten is het mogelijk om samen met buurtbewoners groene energie op te wekken en direct geld te besparen.

Dit kan met de zogenaamde regeling verlaag tarief, waarbij een collectief zonnepanelen kan installeren en hier samen van kan profiteren. Er wordt hierbij vaak ook wel gesproken van de postcoderoosregeling. Binnen een zogenaamde postcoderoos kan iedereen deelnemen in het project. Een postcoderoos is een gebied van meerdere postcodes die gelegen zijn rond de installatie.

Besparen en duurzaam leven
De voordelen van een dergelijke regeling zijn groot. Na een initiële investering profiteert iedereen van lagere energiekosten gedurende zo’n 15 jaar. In deze jaren wordt de investering terugverdiend. Bovendien verklein je de CO2-voetafdruk van het eigen huishouden. Gemiddeld kan er een maandelijks rendement van liefst 5,5% gerealiseerd worden met een postcoderoosproject.

In veel gevallen is er nog geen postcoderoosinitiatief actief bij u in de buurt, maar in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven en de lokale gemeente kan dit efficiënt en probleemloos worden opgezet.