/Door energie vergelijken bijdragen aan het klimaatakkoord

Door energie vergelijken bijdragen aan het klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is een belangrijke stap richting een meer duurzame wereld. Het akkoord van Parijs is door 195 landen ondertekend en ook door Nederland. Het komt erop neer dat we in 2030 wereldwijd 49% minder broeikasgassen uitstoten willen dan in 1990. Om dit gemeenschappelijke doel te behalen, neemt elk land haar eigen maatregelen op het gebied van industrie, landbouw en energie.

Zuinig met energie

Wil jij ook je steentje bijdragen op het gebied van energie? Ga dan zuinig met je energie om. Ook kun je overstappen naar een groene energieleverancier. Gebruik daarvoor een energievergelijker waarmee je aanbieders van onder meer gas en licht naast elkaar legt en direct ziet wie de groenste energieleverancier is. Fossiele brandstoffen kunnen straks echt niet meer!

Zakelijke energie

Je kunt je voorstellen dat jouw rol als individu ietwat beperkt is, maar toch: als iedereen zich aanpast moet het lukken. Meer winst valt er ook te behalen in het bedrijfsleven. Actief in het MKB? Ook dan kun je op zoek naar een groene aanbieder van zakelijke energie voor kleine en middelgrote bedrijven.

Klimaatakkoord

Door elektriciteit op te wekken willen bedrijven en organisaties de uitstoot van CO2 verminderen. Het streven is zelfs om uiteindelijk een CO2-vrij elektriciteitssysteem te realiseren, maar dat zal pas in 2050 worden. Hoe dan ook: we zullen geen aardgas en steenkool meer moeten gebruiken om stroom op te wekken. De elektriciteitsopwekking zal voortaan volledig dienen te bestaan uit zon en wind. Hoewel de energie transitie al aardig op gang gekomen is, zal het tempo flink omhoog moeten halen om de doelen te behalen. Bovendien hebben de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie met de dag meer duurzame stroom nodig.

Nederland wordt gasvrij

Nederland gaat van het gas af. Het recht op gas zal straks waarschijnlijk verdwijnen, en het recht op aansluiting is zelfs al van tafel. Om het gebruik van gas verder te ontmoedigen, is de verwachting dat de belasting op aardgas omhoog gaat en de belasting op elektriciteit naar beneden. Het klimaatakkoord staat voor de deur!

 

 

 

 

Browser title: Ook door energie te vergelijken kun je bijdragen aan het klimaatakkoord!

Meta description: Om je steentje bij te dragen aan het klimaatakkoord op het gebied van energie kun je overstappen naar een meer duurzame energieleverancier.